W lato pomyśl o…słońcu

Większości osób słońce kojarzy się z wypoczynkiem, wakacjami i ciepłem. Dla naszej branży słońce to symbol zachodzących przemian i rewolucji energetycznej.

W raporcie agencji prasowej Bloomberg, który ukazał się czerwcu br. czytamy, że do 2050 r. połowa światowej energii elektrycznej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych – wiatru i słońca. Paliwa kopalne staną się nieopłacalne wskutek spadku cen innych źródeł energii 
i wysokich kosztów środowiskowych. Ta wiadomość z jednej strony napawa optymizmem, ale z drugiej wymusza pytanie “dlaczego tak długo?”.

Jak obecnie wygląda sytuacja?

Dziś prawie cała wytwarzana energia pochodzi z paliw kopalnych, które niestety nie pozostają obojętne na nasze środowisko. Zawarte w nich pyły, dwutlenek węgla, tlenki azotu czy dwutlenek siarki znacząco wpływają na ocieplanie się klimatu i tak niekorzystne zjawiska jak np. kwaśne deszcze. Mają również tragiczne skutki dla naszego zdrowia powodując choroby układu oddechowego czy nowotwory. Optymizmem nie napawa również fakt, że aż 6 polskich miejscowości jest w pierwszej dziesiątce miast z najgorszym powietrzem w Europie

Korzyści z OZE

Odnawialne źródła energii przynoszą nie tylko korzyści dla środowiska naturalnego, redukując gazy cieplarniane i współtowarzyszące im zanieczyszczeń. To także pozytywny wpływ na gospodarkę, która dzięki OZE i budowie własnych, niezależnych systemów energetycznych może obniżyć koszty produkcji rolnej, zwiększając jednocześnie konkurencyjność swoich produktów. To również niższe koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w domach,budynkach komunalnych, zakładach pracy…Jak widać, OZE mają ogromny potencjał.

Warto tutaj wspomnieć o ustanowionych w 2010 r. przez Unię Europejską celach OZE, czyli 15-procentowym udziale odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r.. W 2016 r. wyniósł on 11,30% i był niższy niż w poprzednich latach. Według zapewnień Ministerstwa Energii, realizacja planu do 2020 r. nie jest zagrożona, a porównywanie do spadku udziału w roku 2016 wynikało głównie z problemu regulacyjnego.Polskie władze zapewniają, że kolejne elementy strategii będą realizowane bez opóźnień. Czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się już niebawem. My jakodostarczyciel innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań dla branży energetycznej bardzo często patrzymy w stronę słońca. Mamy nadzieję, że Państwo również!

Zapytanie ofertowe: