TRAMWAJE ŚLĄSKIE

Przedmiotem realizacji była dostawa oraz uruchomienie rozdzielni średniego napięcia oraz podłączenie kabla 20kV zasilania rezerwowego podstacji prostownikowej 08 „Porąbka” w Sosnowcu. W ramach realizacji wykonano m.in.: aktualizację projektu wykonawczego, demontaż starej rozdzielnicy, wykonanie kanałów kablowych, dostawę i montaż nowej rozdzielnicy, dostawę i montaż transformatora potrzeb własnych, wykonanie obwodów sterowania i sygnalizacji oraz połączenie nowej rozdzielnicy do istniejącego systemu automatyki rozproszonej jak również rozszerzenie układu monitoringi i sygnalizacji dla pomieszczenia rozdzielni SN. Dostarczona została 6polowa rozdzielnica typu MultiCell, wyposażona w sterowniki polowe multiMUZ-3 oraz wyłączniki próżniowe typu VC-1.

Zapytanie ofertowe: