METRO WARSZAWSKIE

W roku 2009 firma JM-TRONIK wykonała modernizację 3-polowej rozdzielni A5 BHP 15 kV w zakresie aparatury pierwotnej i wtórnej. Wykonane prace polegały na dostarczeniu oraz zamontowaniu i uruchomieniu urządzeń produkcji JM-TRONIK (wyłącznik próżniowy VC-1 oraz zabezpieczenie cyfrowe) oraz opracowaniu dokumentacji powykonawczej na podstawie projektu wykonawczego.

Zapytanie ofertowe: