Dostawa 6 polowej rozdzielnicy MultiCell Tramwaje Krakowskie 17,5kV 630A

Trakcja, Kraków 2019

W ramach otrzymanego zamówienia dostarczyliśmy do naszego partnera biznesowego 6 polową rozdzielnicę typu MultiCell o następujących parametrach: Un=17,5kV, In=630A, 25kA/1s. Przedmiotowa rozdzielnica została wyposażona w sterowniki polowe typu megaMUZ-2 oraz wyłączniki próżniowe typu VC-1. Zamówienie było realizowane w ramach inwestycji „Budowa akumulatorowni i podstacji trakcyjnej wraz z budową torów postojowych od strony zachodniej (etap I) w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie, ul. Ujastek 12, 31-752 Kraków.

Zapytanie ofertowe: