TAMEH POLSKA SP. z o.o.

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia produkcji JM-TRONIK typu MultiCell. W ramach kontraktu dostarczona została rozdzielnica SN typu MultiCell o następujących parametrach: Un=12kV, In=2500A, 50kA – na szczególną uwagę zasługują parametry prądowe pól rozdzielczych. Rozdzielnica 10polowa, wyposażona m.in. w sterowniki polowe typu megaMUZ-2. Przedmiotowa rozdzielnica nie była jedyną realizacją dla tego Inwestora w tym czasie – dla potrzeb modernizacji innych rozdzielnic dostarczyliśmy równolegle m.in.: 27 szt. ram wsporczych typu „L”, 21 szt. wyłączników próżniowych typu VC-1 oraz 21 szt. sterowników polowych typu megaMUZ-2.

Zapytanie ofertowe: