PHU Kurpiewski

W roku 2011 firma JM-TRONIK dostarczyła 12-polową rozdzielnicę SN typu MultiCELL 17,5 kV uzupełnioną o wyłączniki próżniowe typu VC-1 oraz sterowniki polowe multiMUZ-3. Przedmiotowa rozdzielnica wraz z zabezpieczeniami i wyłącznikami została zamontowana w ramach realizacji zadania „Modernizacja układu zasilania energetycznego oczyszczalni ścieków MPWiK w Łomży”.

Zapytanie ofertowe: