MICHELIN Polska S.A.

JM-TRONIK na podstawie podpisanego w roku 2017 kontraktu dostarczyła dla MICHELIN Polska S.A. 22 polową rozdzielnicę SN typu MultiCELL na napięcie znamionowe 6kV, prąd w torze głównym 1250A. Rozdzielnica została wyposażona w wyłączniki próżniowe typu VC-1 oraz sterowniki polowe SN najnowszej generacji typu megaMUZ-smart. Zakres zamówienia oprócz dostawy rozdzielnicy SN przewidywał wykonanie projektu oraz dokumentacji powykonawczej.

Zapytanie ofertowe: