HUTA CELSA

Zrealizowane obiekty – S11, S8, S6, 110/20 kV Walcownia.
Dostawa multiMUZ2, mini RG, oraz kompleksowy system nadzoru MUZNET

Zapytanie ofertowe: