ELSTA Sp. z o.o.

W ramach podpisanej umowy JM-TRONIC Sp. z o.o. dostarczyła 12-polową rozdzielnicę średniego napięcia typu MultiCell, na potrzeby modernizacji stacji P-30 w ArcelorMittal Poland Kraków, którą realizował nasz partner biznesowy. Rozdzielnica została wykonana na następujące parametry techniczne: 12kV, 1600A, 40kA/3s oraz została wyposażona w wyłączniki próżniowe typu VC-1 oraz sterowniki polowe typu multiMUZ-3.

Zapytanie ofertowe: