ARCELLOR MITTAL P-27

Kompleksowa realizacja dla naszego Klienta, która jest połączeniem kilku tematów: dostawy 15polowej rozdzielnicy średniego napięcia typu MultiCell na potrzeby stacji P-27 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, modernizacji 3 pól rozdzielczych w stacji S-102 Tameh Polska Sp. z o.o. oraz modernizacji 2 pól w stacji S-115 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza. W ramach tego kontraktu wykonano i dostarczono rozdzielnicę MultiCell wyposażoną w sterowniki polowe typu multiMUZ-3 oraz wyłączniki próżniowe typu VC-1, jak również przeprowadzono prace modernizacyjne w sumie na 5 polach rozdzielczych w stacjach zasilających sprężarki powietrza.

Zapytanie ofertowe: