Tauron Dystrybucja S.A.

2018 – dostawa zabezpieczeń R-15 kV dla Tauron Dystrybucja S.A. w ramach zadania wymiany zabezpieczeń dla SE Piaskowa JM-TRONIK dostarczył 27 szt. megaMUZ-2.

Zapytanie ofertowe: