Tauron Dystrybucja

W 2013 roku firma JM-TRONIK zrealizowała dla Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Łaziska zadanie pod nazwą „Modernizacja zabezpieczeń rozdzielni potrzeb ogólnych RO6”.

Zapytanie ofertowe: