TAURON CIEPŁO

Wymiana 30polowej rozdzielnicy wolnostojącej na nową dwusekcyjną, 26polową. W ramach tego tematu JM-TRONIK wykonał projekt modernizacji, demontaż starej i montaż nowej rozdzielnicy, zrealizowano dostawę systemu sterowania i wizualizacji typu MUZNET oraz przeszkolono personel. Do Inwestora została dostarczona rozdzielnica typu MultiCell. 26 pól rozdzielczych zostało wyposażonych w aparaturę naszej produkcji tj. sterowniki polowe typu megaMUZ-2, uziemniki szybkie typu UJM oraz wyłączniki próżniowe VC-1.

Zapytanie ofertowe: