PGE GiEK S.A.

Bełchatów SGS-5 płaskowniki, zabezpieczenia / Bełchatów STZ-1 szablony do drzwi, podkładki pod zabezpieczenia, zabezpieczenia / PGE GiEK S.A. / Odtworzenie rozdzilncy 30 kV stacji 110/30 kV Sgs-5 „Chabielice” oraz stacji STz-1 30/6 Kv, Odtworzenie rozdzielnicy 30 kV stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/30 kV Sgs-5 „Chabielice” oraz stacji STz-1 30/6 kV w zakresie zabezpieczeń.

Zapytanie ofertowe: