PGE Energia Ciepła S.A.

Modernizacja rozdzielni 6kV R4 potrzeb własnych bloku nr 4 w Elektrociepłowni Gdańskiej – MultiCell R4 EDF Gdańsk wer.5 12kV 1250A IP4X 26 pól XI.2017 / multiCELL R4 EDF gdańsk wer.5 12kV 1250A IP4X 26 pól; R4 EDF Gdańsk JMZK.

Zapytanie ofertowe: