PGE Energia Ciepła S.A.

W ramach otrzymanego zamówienia na Modernizację rozdzielni 6kV R4 potrzeb własnych bloku nr 4 w Elektrociepłowni Gdańskiej zaprojektowaliśmy, dostarczyliśmy, wykonaliśmy montaż i uruchomiliśmy 26 polową rozdzielnicę MultiCell dla PGE Energia Ciepła S.A. Gdańsk, o następujących parametrach: Un=12kV, In=1250A, 125kA/1s. wraz z 17-toma szafkami kablowymi typu JMZK.

Zapytanie ofertowe: