Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

W ramach wygranego postępowania JM-TRONIC Sp. z o.o. wykonała kompleksowo „Modernizację sześciu pól rozdzielni 6kV przy szybie Zbigniew w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek”. W zakresie zleconych prac było m.in..: przygotowanie projektu technicznego oraz dostawa rozdzielnicy jednosystemowej typu MultiCell o następujących parametrach: Un=12 kV, In=630 A, 31,5 kA/1s złożoną z 6 pól wyposażonych m.in. w sterowniki polowe typu megaMUZ-2 i wyłączniki polowe typu VC-1.

Zapytanie ofertowe: