SRK S.A.

W 2010 roku firma JM-TRONIK zrealizowała zadanie polegające na dostawie rozdzielnicy średniego napięcia dla potrzeb nowego zasilania wraz z wyposażeniem. Przedmiotem umowy była dostawa, montaż oraz uruchomienie rozdzielnicy 20kV typu MultiCell składającej się z pól rozdzielczych, wyposażonych w wyłączniki próżniowe VC-1 i cyfrowe zabezpieczenia typu MultiMuz-2.

Zapytanie ofertowe: