Dostawa i zabudowa 22 polowej rozdzielni 6 kV na poz. 720 m w komorze rozdzielni 6 kV-705N dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic – MultiCell-G KWK Murcki-Staszic Ro-705 12kV 1250A

Górnictwo, Katowice 2019

W ramach wygranego postępowania na „Dostawę i zabudowę rozdzielni 6kV na poz. 720m w komorze rozdzielni 6kV-705N dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic” Spółka JM-TRONIC w latach 2018-2019 zrealizowała kompleksową inwestycję polegającą m.in.: na opracowaniu dokumentacji projektowej, adaptacji komory rozdzielni, dostawie 22 polowej rozdzielnicy typu MultiCell-G oraz wykonanie systemu zdalnego sterowania, wizualizacji i monitoringu. Dostarczona rozdzielnica w wykonaniu górniczym, posiadająca dopuszczenie WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych została wykonana na następujące parametry: Un=12kV, In=1250A i została wyposażona w sterowniki polowe typu megaMUZ-2 i wyłączniki próżniowe typu VC-1. W ramach realizacji dostarczyliśmy również 2 szafy SZSK.

Zapytanie ofertowe: