PGE GiEK S.A.

Firma JM-TRONIK w ramach zawartego z PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów kontraktu wykonała kompleksową modernizację rozdzielnicy 30kV. Zakres i wysoka specjalizacja wykonanych prac stawiają firmę JM-TRONIK na wysokiej pozycji w wąskim gronie firm z branży elektroenergetycznej posiadających odpowiedni potencjał projektowy, konstrukcyjny i wykonawczy do kompleksowej realizacji podobnych zadań. Poniżej przedstawiamy wykaz prac wykonanych w ramach powyższej realizacji: opracowaniu kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego modernizacji zabezpieczeń, zabudowaniu 55 szt. sterowników polowych typu megaMUZ-smart, dostosowaniu obwodów wtórnych i systemu nadzoru, wprowadzeniu sygnałów z zabezpieczeń do systemu nadzoru, wykonaniu kompletnej dokumentacji budowlano-powykonawczej i odbiorowej.

Zapytanie ofertowe: