MARAT / PPG S.A.

Ziemowit pola i szafa SZSKiP / Modernizacja i rozbudowa zasilania rejonu E-3 na poz. II – modernizacja rozdzielni 6 kV W-3 wraz z linią zasilającą 6 kV z rozdzielni W-1 do W-3 dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.

Zapytanie ofertowe: