Lubelski Węgiel „Bogdanka”

W terminie od kwietnia 2010r. do lutego 2011r. konsorcjum firm JM-TRONIK oraz Elektromont 1 Sp. z o.o. wykonało zadanie polegające na zaprojektowaniu, dostawie, budowie i rozruchu stacji transformatorowo-rozdzielczej STR-M2.1 6/0,5/0,4 kV w budynku maszyny wyciągowej szybu 2.1 wraz z zasilaniem ze stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6kV GST/Z w Polu Stefanów kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

– wykonanie projektów technicznych i budowlano-wykonawczych oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich pozwoleń na budowę

– rozbudowę stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6kV o pole 110kV transformatora 110/6kV 25 MVA wraz z zabezpieczeniami pola i układem energii

– dostawę i zabudowę transformatora 25 MVA 110/6kV wraz ze stanowiskiem do jego posadowienia

– dostawę i zabudowę stacji transformatorowo-rozdzielczej STR-M2.1 6/0,5/0,4kV wraz z wyposażeniem

– wykonanie zasilania podstawowego i rezerwowego stacji transormatorowo-rozdzielczej wraz z modernizacją pola 6kV oraz brakującymi odcinkami kanałów kablowych

– wykonanie dokumentacji podstawowej i dodatku do dokumentacji podstawowej, niezbędnych do uzyskania zezwolenia na eksploatację wybudowanych obiektów, wydanego przez UGBKUE wraz z uzyskaniem w/w zezwolenia.

Zapytanie ofertowe: