Kompania Węglowa S.A. O/KWK Marcel

W latach 2009-2010 firma JM-TRONIK opracowała dokumentację oraz wykonała modernizację rozdzielni 6 kV „RG-1”. W ramach przedmiotowej realizacji Spółka JM-TRONIK dostarczyła 28 pól rozdzielczych typu MultiCELL, wyposażonych w wyłączniki VC-1 oraz cyfrowe zespoły zabezpieczeń typu multiMUZ-2.

Zapytanie ofertowe: