Kompania Węglowa S.A. O/KWK Bielszowice

W roku 2010 firma JM-TRONIK wykonała modernizację rozdzielni 6 kV R „L1” i R „L2” – zasilanie wentylatorów głównych WPR-200 w KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice”.

Zakres wykonanych prac obejmował:

wykonanie projektu technicznego
dostawę pól rozdzielczych typu MultiCELL-G
wykonanie modernizacji rozdzielni 6 KV.
Przedmiotowa modernizacja polegała na dostawie 6 pól rozdzielczych typu MultiCELL-G, wyposażonych w wyłączniki typu VC-1 oraz sterowniki polowe typu multiMUZ-3.

Zapytanie ofertowe: