CARBOAUTOMATYKA S.A.

JM-TRONIC Sp. z o.o. w ramach podpisanej umowy wykonała dokumentację projektową oraz dostarczyła 16-polową rozdzielnicę średniego napięcia typu MultiCell-G. Relizacja ta była prowadzona w ramach postępowania na „Budowę drugiej sekcji rozdzielni 6kV Ro 901 w rejonie Przekopu II do pola S na poziomie 900m dla Oddziału KWK Murcki-Staszic”, którą na zlecenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. kompleksowo realizował nasz partner biznesowy. To kolejna rozdzielnica w wykonaniu górniczym z dopuszczeniem WUG, która została zabudowana w polskim górnictwie.

Zapytanie ofertowe: