Górnictwo

Dostawa i zabudowa 22 polowej rozdzielni 6 kV na poz. 720 m w komorze rozdzielni 6 kV-705N dla PGG S.A.

Katowice, 2019

Modernizacja rozdzielni 6kV

więcej informacji w opisie

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia

więcej informacji w opisie

Modernizacja i rozbudowa zasilania - modernizacja rozdzielni 6 kV

więcej informacji w opisie

Modernizacja rozdzielnicy

więcej informacji w opisie

Dostawa zabezpieczeń MegaMUZ2

więcej informacji w opisie

Dostawa rozdzielnicy MultiCell

więcej informacji w opisie

Dostawa rozdzielnicy MultiCell

więcej informacji w opisie

Dostawa wyłączników próżniowych VC-1 oraz zestawów retrofit - modernizacja rozdzielnic.

więcej informacji w opisie

Dostawa rozdzielnicy SN typu MultiCell-G

więcej informacji w opisie

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia

więcej informacji w opisie

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia

więcej informacji w opisie

Modernizacja rozdzielni

więcej informacji w opisie

Rozbudowa rodzielnicy 6kV

więcej informacji w opisie

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia

więcej informacji w opisie

Dostawa Rozdzielnicy średniego napięcia

więcej informacji w opisie

Nowe pola rozdzielnicze

więcej informacji w opisie

Dostarczenie 12-polowej rozdzielnicy

więcej informacji w opisie

Wykonanie i dostawa elementów przeznaczonych do budowy rozdzielni

więcej informacji w opisie

Dostarczenie 12-polowej rozdzielnicy

więcej informacji w opisie

Dostarczenie rozdzielnicy SN

więcej informacji w opisie

Dostarczenie 3 rozdzielnic MultiCell

więcej informacji w opisie

Dostarczenie rozdzielnicy SN typu MultiCell

więcej informacji w opisie

Dostarczenie 17-polowej rozdzielnicy SN

więcej informacji w opisie

Modernizacja rozdzielni 6 kv

więcej informacji w opisie

Rozdzielnica MultiCell-G 6 kV

więcej informacji w opisie

Modernizacja rozdzielni 6 kV

więcej informacji w opisie

Projekt, budowa i rozruch stacji transformatorowo-rozdzielczej

więcej informacji w opisie

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia

więcej informacji w opisie

Dostarczenie 12-polowej rozdzielnicy typu MultiCell

więcej informacji w opisie

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: