Tauron Dystrybucja

W latach 2013-2014 firma JM-TRONIK zrealizowała zadanie „Wymiana Rozdzielnicy SN na 18-polową rozdzielnicę w izolacji obwodów wtórnych obejmujących – TIDEC, EAZ – wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.

Zakres prac obejmował:

Wykonanie projektu
Demontaż istniejącej rozdzielnicy
Dostawa 20-polowej, 2-sekcyjnej rozdzielnicy SN, Un=24kV wraz z mostem szynowym, wyposażonej w wyłączniki VC-1 oraz multiMUZ-3 SZR
Roboty budowlane, modernizacja budynku stacji
Wykonanie instalacji nn w budynku stacji
Roboty kablowe SN
Konfiguracja i sprawdzenie zabezpieczeń
Uruchomienie 20-polowej rozdzielnicy SN
Dostawa i uruchomienie centralnej sygnalizacji stacji
Dostawa, konfiguracja i uruchomienie telemechaniki stacji
Szkolenia z obsługi telemechaniki stacji
Szkolenia z obsługi rozdzielnicy SN

Zapytanie ofertowe: