Tauron Dystrybucja S.A.

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia produkcji JM-TRONIK typu MultiCell w ramach zadania „Modernizacja rozdzielni 15kV i potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV Aniołów” realizowanego przez naszego Klienta na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. Dostarczono rozdzielnicę dwusekcyjną, 35polową. Pola wyposażone w sterowniki polowe typu multiMUZ-3 oraz wyłączniki próżniowe typu VC-1. Realizacja 2015

Zapytanie ofertowe: