TAURON DYSTRYBUCJA

Modernizacja rozdzielni 15kV dla GPZ Pawłów w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych. Realizacja obejmowała projekt techniczny, prace demontażowe, dostawę niezbędnych materiałów i urządzeń, prace związane z współpracą zamontowanych urządzeń z systemem nadrzędnym, rozruch, szkolenie, wykonanie dokumentacji powykonawczej a w konsekwencji całości działań zmodernizowanie i przekazanie Zamawiającemu do użytkowania rozdzielnicy 15kV w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Pawłów. Temat dotyczył 30 pól rozdzielczych i został zrealizowany w oparciu o sterowniki polowe megaMUZ-2 .

Zapytanie ofertowe: