TAURON DYSTRYBUCJA

Dostawa dwusystemowej rozdzielnicy średniego napięcia produkcji JM-TRONIK typu MultiCell 2S w ramach realizacji inwestycji „Zabudowa 14-polowej dwusystemowej rozdzielni 15kV w SE Śródmieście”, którą nasz Klient realizował na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. Dostarczono dwusystemową, 14polową rozdzielnicę typu MultiCell 2S , której pola zostały wyposażone w aparaturę produkcji JM-TRONIK tj. w sterowniki polowe typu megaMUZ-2 i wyłączniki polowe typu VC-1. Projekt był prowadzony przez Inwestora w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

Zapytanie ofertowe: