Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia produkcji JM-TRONIK typu MultiCell w ramach realizacji inwestycji na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – GLIWICE Spółka z o. o. Dostarczono dwie sekcje jednosystemowej, 16polowej rozdzielnicy typu MultiCell wyposażonej w aparaturę produkcji JM-TRONIK tj. w sterowniki polowe typu multiMUZ-3 i wyłączniki polowe typu VC-1.

Zapytanie ofertowe: