PGE Dystrybucja S.A. Lublin

Energetyka, Lublin 2018 - 2019

W ramach wygranego postępowania przetargowego ogłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. na „Dostawę wyłączników 110kV i SN dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.” w latach 2018-2019 zrealizowaliśmy sukcesywne dostawy w sumie 144 szt. wyłączników próżniowych typu VC-1 17,5kV oraz 24kV na rzecz następujących oddziałów Zamawiającego:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (2018 r. – 28 szt.),

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin (2018 r. – 20 szt.),

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość (2018 r. – 22 szt. 2019 r. – 14 szt.),

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna (2018 r. – 30 szt. 2019 r. – 30 szt.),

Był to kolejny temat realizowany przez nas na potrzeby spółek dystrybucyjnych na dostawy tak znacznych ilości wyłączników, w którym mieliśmy możliwość wykazać się sprawną organizacją i logistyką.

Zapytanie ofertowe: