PGE Dystrybucja S.A.

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia produkcji JM-TRONIK typu MultiCell w ramach realizacji inwestycji „Budowa WRS w stacji 220/110kV Chełm”, którą nasz Klient realizował na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu. Dostarczono jednosystemową, jednosekcyjną i wolnostojącą, 26polową rozdzielnicę typu MultiCell, której pola zostały wyposażone w aparaturę produkcji JM-TRONIC Sp. z o.o. tj. w sterowniki polowe typu multiMUZ-3 i wyłączniki polowe typu VC-1.

Zapytanie ofertowe: