Modernizacja rozdzielni 6kV RG-2 PEC Gliwice Sp. z o.o.

Energetyka, Gliwice 2018

W ramach wygranego postępowania przetargowego na „Modernizację rozdzielni 6 kV RG-2 PEC-Gliwice Sp. z o.o.  Etap II” JM-TRONIC Sp. z o.o. wykonała kompleksową modernizację rozdzielni 6 kV RG-2, zlokalizowanej w budynku kotłowni WP-70 Ciepłowni PEC-Gliwice Sp. z o.o.  polegający na dostawie 14polowej rozdzielnicy typu MultiCell, robotach przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wymianie oświetlenia, pracach budowlanych oraz włączeniu nowych pól do systemu nadzoru. Przedmiot umowy obejmował również przygotowanie dokumentacji projektowej. Dostarczona rozdzielnica o następujących parametrach: Un=12kV, In=1250A, 25kA/1s została wyposażona w sterowniki polowe typu multiMUZ-3 oraz wyłączniki próżniowe typu VC-1.

Zapytanie ofertowe: