Modernizacja pola SN-15 kV nr 13 w GPZ Junikowo

Energetyka, Junikowo 2019

W ramach wygranego postępowania przetargowego na „Modernizację pola SN-15kV nr 13 w GPZ Junikowo” JM-TRONIC Sp. z o.o. wykonała kompleksową modernizację pola w oparciu o wyłącznik próżniowy typu VC-1. W zakresie tej realizacji było opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, realizacja prac budowlanych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zapytanie ofertowe: