Modernizacja pól i dostawa nowej 10 polowej rozdzielnicy MultiCell

Energetyka, Skawina 2019

W ramach prowadzonej przez naszego partnera biznesowego inwestycji „„Instalacja odazotowania spalin w  ČEZ Skawina S.A. Polska“ na rzecz  spółki . ČEZ Skawina S.A. Polska dostarczyliśmy 10 polową rozdzielnicę typu MultiCell o  następujących parametrach: Un=12kV, In=1250A, 31,5kA/1s wyposażoną w sterowniki polowe typu megaMUZ-2 oraz wyłączniki próżniowe typu VC-1. Zamówienie obejmowało również dostawę rozdzielnicy nn, prace montażowe i uruchomieniowe, konfigurację zabezpieczeń jak również dostawę kompletu aparatury na potrzeby modernizacji pól 6kV rozdzielnicy BCA, w tym sterowników polowych typu megaMUZ-smart, wyłączników próżniowych typu VC-1 i uziemników typu UJM.

Zapytanie ofertowe: