GPZ LUBARTÓW

GPZ Lubartów: W ramach zadania „Przebudowa rozdzielni 15kV w stacji 110/15kV GPZ Lubartów” firma JM-TRONIC Sp. z o.o. dostarczyła ciężką, pełno przedziałową rozdzielnicę typu MultiCELL na napięcie znamionowe 17,5 kV, prąd znamionowy 1250A, prąd znamionowy krótkotrwały 31,5kA. Zainstalowana rozdzielnica jest w pełni przystosowana do zdalnego sterowania wszystkimi łącznikami (wyłącznik SN, uziemnik szybki SN) z pomieszczenia nastawni. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi sterownikami polowymi a systemem nadrzędnym odbywa się z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego IEC 61850.

Zapytanie ofertowe: