Energa Operator

W roku 2012 firma JM-TRONIK dostarczyła 15 sztuk sterowników pola SN typu multiMUZ-3. Przedmiotowe zabezpieczenia zostały zainstalowane w nowej rozdzielni średniego napięcia GPZ Swarożyn. Ponadto firma JM-TRONIK uczestniczyła swoim doradztwem w pracach projektowych obwodów wtórnych i w uruchomieniu zabezpieczeń na powyższej stacji.

Zapytanie ofertowe: