Energa O/Zakład Elektrowni Wodnych

2 sztuki uniCell dla małych elektrowni. Dla modernizowanych obwodów wtórnych – multi 2.

Zapytanie ofertowe: