Energa O/Gdańsk

Aplikacje w większości GPZ-tów – multi 2, mega, mini. AWSC – TVAC 7.2 kV, TVAC 1.5 kV

Zapytanie ofertowe: