Elfeko S.A.

W roku 2012 firma JM-TRONIK dostarczyła 24-polową rozdzielnicę SN MultiCELL 17,5 kV z wyłącznikami próżniowymi, wysuwnymi typu VC-1 oraz sterownikami polowymi megaMUZ-2. Przedmiotowa rozdzielnica wraz z zabezpieczeniami i wyłącznikami została dostarczona na potrzeby GPZ 110/15 kV Straszyn.

Zapytanie ofertowe: