Elektrociepłownie Wybrzeże

W roku 2009 firma JM-TRONIK wykonała modernizację 15-polowej rozdzielnicy SN RO2.

Zakres wykonanych prac obejmował:

opracowanie dokumentacji na wymianę wyłączników i zabezpieczeń
demontaż starych wyłączników małoolejowych i zabezpieczeń
demontaż instalacji sprężonego powietrza do wyłączników w polach 3,5,9,6,14
demontaż instalacji sprężonego powietrza wraz z manometrami i obwodami sygnalizacji
montaż nowych wyłączników VC-1, zabezpieczeń megaMUZ i nowego osprzętu
wykonanie opisów
wykonanie pomiarów i prób funkcjonalnych
wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zapytanie ofertowe: