EC ZABRZE – FORTUM

W ramach zawartego kontraktu zobowiązaliśmy się do wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wyprodukowania, dostawy, montażu i uruchomienia rozdzielnicy średniego napięcia. Do Inwestora dostarczono rozdzielnicę SN typu MultiCell składającą się 28 pól wyposażonych w sterowniki polowe typu megaMUZ-2 oraz wyłączniki polowe typu VC-1

Zapytanie ofertowe: