EC WROTKÓW

JM-TRONIK w ramach modernizacji rozdzielni RSN2 wykonała, zamontowała i uruchomiła nowoczesną, pełno przedziałową rozdzielnicę 6kV typu MultiCELL. Rozdzielnica została wyposażona w wyłącznik próżniowy SN typu VC-1 oraz sterownik polowy typu multiMUZ-3 produkcji JM-TRONIC Sp. z o.o. Zainstalowana rozdzielnica pełni strategiczną rolę podczas sezonu grzewczego w EC zasilając układ nawęglania układ nawęglania i napędy sprężarek.

Zapytanie ofertowe: