Dostawa 16 polowej rozdzielnicy MultiCell 2S – Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, SE Salwator

Energetyka, Kraków 2020

W ramach otrzymanego zamówienia dostarczyliśmy do naszego partnera biznesowego rozdzielnicę typu MultiCell 2S o następujących parametrach: Un=17,5kV, In=1600A, 20kA/3s. Przedmiotowa rozdzielnica została wyposażona w wyłączniki próżniowe typu VC-1. Zamówienie było realizowane w ramach inwestycji „Rozbudowa rozdzielni SN w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Salwator” prowadzonej na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A.

Zapytanie ofertowe: