Prezentacja rozłącznika RU-V na konferencji PTPiREE oraz ENERGA-OPERTATOR SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 12 czerwca 2019 roku gościliśmy na XIII Konferencji „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na Świecie”, organizowanej przez przez PTPiREE oraz ENERGA-OPERTATOR SA  w Toruniu. Zaprezentowaliśmy tam nasz nowy Pakiet Smart Grid składający się z szafy sterowniczej, wyposażonej w sterownik z lokalizacją zwarć i komunikacją GPRS, sensorów pomiarowych prądu SP i napięć SN do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych oraz napowietrzny rozłącznik próżniowy w obudowie zamkniętej typu RU-V. W Konferencji wzięło udział 166 Uczestników reprezentujących Spółki Dystrybucyjne, Spółkę Przesyłową, ośrodki naukowe oraz dostawców urządzeń i rozwiązań związanych z pracami pod napięciem. Konferencji towarzyszyła wystawa oraz pokazy Prac Pod Napięciem realizowane na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

Zapytanie ofertowe: