Ochrona danych i polityka cookies

Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest JM-TRONIC S.A., z siedzibą przy ul. Wapiennej 43/45 w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823229 i posługująca się numerem NIP 952-00-02-748 zwana dalej JM-TRONIC.
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez JM-TRONIC, może kierować pytania, dotyczące przetwarzania tych danych do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jmtronik.pl .
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 4. JM-TRONIC będzie przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych. Dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 48 miesięcy.
 5. JM-TRONIC będzie również przetwarzać dane osobowe w zakresie nawiązania współpracy handlowej i wykonywania umów. W tym przypadku okres ich przechowywania to okres niezbędny do realizacji umów i wygaśnięcia (przedawnienia) roszczeń wynikających z takich umów.
 6. W celach statystycznych JM-TRONIC przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, jakim jest analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej jmtronik.pl w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu.
 7. W zakresie nawiązania współpracy handlowej i wykonywania umów JM-TRONIC przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz JM-TRONIC usługi w zakresie analizy i zarządzana stronami www.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. JM-TRONIC nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

Polityka cookies

Do prawidłowego działania portalu jmtronik.pl wykorzystywane są pliki cookies, czyli plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu poza jego kontrolą.

Pliki cookies zawierają zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

JM-TRONIC wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości strony jmtronik.pl do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz tworzenia zanonimizowanych statystyk sposobu korzystania ze strony internetowej jmtronik.pl.

Przechowywanie w pamięci urządzenia użytkownika plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Użytkownik serwisu jmtronik.pl wyraża zgodę na opisany wyżej sposób przechowywania i dostępu do plików cookies przez JM-TRONIC.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapis plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownik może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.

JM-TRONIC informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.