Oświadczenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

W związku z pandemią #koronawirusa i ogłoszonym stanem epidemii w Polsce oraz zmianami w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568) Spółka JM-TRONIC S.A. znalazła się na liście RCB – Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako kluczowa Spółka do zachowania ciągłości funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej w naszym kraju.

Zapytanie ofertowe: