Projekty

JM-TRONIC S.A. oferuje swoim Klientom kompletny zakres usług projektowych, które realizujemy poprzez własnych specjalistów – projektantów, jak i dzięki współpracującym z nami biurom projektowym.

W naszej ofercie znajdują się takie usługi jak:
– projekty nowych i modernizowanych stacji WN/SN, SN/nn, SN/SN, trakcyjnych oraz innych,
– projekty nowych i modernizowanych linii kablowych, napowietrznych, teletechnicznych,
– projektowanie i uruchamianie układów automatyki,
– analiza i dobór automatyki zabezpieczeniowej,
– oprogramowanie sterowników swobodnie programowalnych PLC,
– projektowanie i tworzenie systemów nadzoru stacji MUZNET,
– doradztwo techniczne, szkolenie obsługi,
– analiza i weryfikacja projektów technicznych,
– projekty instalacji elektroenergetycznych m.in.:
• układów zabezpieczeń,
• rozliczeniowych pomiarów energii,
• sterowania i sygnalizacji stanu łączników pomiarów wielkości elektrycznych i technologicznych,
• sygnalizacji zakłóceniowej i rejestracji zdarzeń,
• układów automatyki przełączania zasilania (SZR, PPZ) z wykorzystaniem aparatury multiMUZ-3 i megaMUZ-2 lub indywidualnych nietypowych układów opartych na sterownikach PLC,
• systemów monitorowania i sterowania, rejestracji zdarzeń oraz bilansowania mocy i energii układówelektroenergetycznych.

Zapytanie ofertowe: