Generalna Realizacja Inwestycji

Od prawie 10 lat JM-TRONIC S.A. oferuje swoim Klientom usługę Generalnej Realizacji Inwestycji (GRI). Przez ten czas udało nam się z sukcesem zrealizować wiele znaczących inwestycji prowadzonych w systemie „pod klucz”. Nasi specjaliści dysponują praktyczną wiedzą w zakresie zarządzania projektami, jak i prowadzenia zadań inwestycyjnych. Posiadają odpowiednie kompetencje techniczne, dzięki czemu zapewniają Państwu wysoką jakość i terminowość, przy zachowaniu optymalnego kosztu realizacji.

JM-TRONIC S.A. oferuje swoim Klientom GRI w pełnym zakresie inwestycyjnym:

 • analizę techniczno-ekonomiczną planowanej inwestycji
 • przygotowanie projektu koncepcyjnego
 • uzyskanie warunków technicznych, pozwoleń itp.
 • wykonanie projektu wielobranżowego
 • kompletację i prefabrykację urządzeń nn, SN i WN
 • nadzór autorski i inwestorski
 • kontraktowanie i nadzór nad podwykonawcami
 • prace obiektowe w terenie w zakresie montażu, pomiarów pomontażowych, rozruchu i eksploatacji próbnej
 • szkolenie, serwis i późniejsze usługi eksploatacyjne

W zakres merytorycznym oferowanych przez JM-TRONIC S.A. realizacji GRI wchodzą następujące obiekty i instalacje:

 • budowa i modernizacja stacji GPZ/RPZ
 • 110/6kV, 110/30/6kV, 110/15kV, 110/20kV
 • budowa i modernizacja podstacji trakcyjnych 15kV/660VDC, 20kV/660VDC, 110/15kV/3000VDC, 15kV/3000VDC, 20kV/3000VDC
 • budowa i modernizacja stacji sieciowych RS, RSM – 6/15/20/30kV
 • dostawa i montaż rozdzielnic stacji kontenerowych przenośnych i stacjonarnych na napięcia 12, 24, 36kV wyposażonych w rozdzielnice: nN, SN, kompensację mocy biernej, transformator, telemechanikę, układy wentylacyjno
 • klimatyzacyjne, kontrolę dostępu i inne instalacje według życzeń odbiorcy
 • dostawa, remonty i montaż rozdzielnic SN i nn
 • systemy zasilania awaryjnego
 • prace ogólnobudowlane w tym towarzyszące budownictwo drogowe i hydrotechniczne
 • budowa nowych obiektów energetycznych
 • kapitalne remonty budynków, pomieszczeń, instalacji sanitarnych i technologicznych
 • wykonawstwo systemów SCADA i systemów automatyki
 • wykonawstwo systemów pomiarowych umożliwiających prowadzenie optymalnej gospodarki energetycznej,kontrolę zużycia mediów, bilansowanie węzłów sieci
 • roboty w zakresie budowy energetycznych linii kablowych nn/SN/WN
 • budowy i remonty linii teletechnicznych w tym traktów światłowodowych
 • automatyzacja procesów technologicznych w obiektach energetycznych i przemysłowych
 • budowa systemów informatycznych związanych z realizowanymi obiektami w tym budowa i konfiguracja serwerowni, przełącznic komunikacyjnych, sterowni, nastawni, dyspozytorni, itp.
 • pozostałe instalacje elektryczne nn/SN/ WN
 • usługa długoterminowej eksploatacji i serwisu

Zapytanie ofertowe: