TrakCell – rozdzielnica prądu stałego

TrakCell jest wnętrzową rozdzielnicą prądu stałego, przeznaczoną do zasilania trakcji tramwajowej i metra. Napięcie znamionowe rozdzielnicy wynoszą 660 V i 750 V. Konstrukcja modułowa łączy w jedną całość wyodrębnione przedziały: wyłącznika szybkiego, szyn zbiorczych, odłącznika szyny obejściowej, przyłącza kablowego i obwodów pomocniczych.

Pola TrakCell mogą być wyposażone w wyłączniki szybkie typu UR, GERapid, BWS oraz sterowniki CZAT 3000, CZAT Smart i E1000. Nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniają prostą i bezpieczną obsługę oraz umożliwiają wykorzystanie rozdzielnicy w bezobsługowych podstacjach tradycyjnych.


Pliki do pobrania:

PRODUCENT innowacyjnych urządzeń dla energetyki i przemysłu!

Napisz do nas

Zapytanie ofertowe: